Ecovadis_Website_2023-v1

Ecovadis

Jesteśmy niezwykle dumni, że osiągnęliśmy najwyższą możliwą ocenę platynową w EcoVadis! Dzięki temu wynikowi Toppoint należy do Top 1% firm z oceną EcoVadis.

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i CSR

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność korporacyjna to jedne z naszych głównych sił napędowych. Dlatego prowadzenie naszej branży jako firmy odpowiedzialnej społecznie jest jednym z naszych głównych priorytetów. Chcemy mieć pewność, że praktyki zrównoważonego rozwoju są w pełni zintegrowane z naszymi działaniami, promując przejrzystość, zaangażowanie pracowników i nasz kodeks etyczny.

Metodologia Ecovadis opiera się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju, w tym Global Reporting Initiative, ONZ Global Compact i ISO 26000, która obejmuje 200 kategorii wydatków i ponad 160 krajów. Karta wyników zrównoważonego rozwoju ilustruje wyniki Toppoint jako organizacji w oparciu o 21 wskaźników w pięciu tematach:

  • Ogólny wynik biznesowy
  • Środowisko
  • Praca i prawa człowieka
  • Zrównoważone zakupy
  • Etyka