Ecovadis_Website_2023-v1

EcoVadis

Vi er svært stolte over å ha oppnådd den høyeste oppnåelige karakteren Platinum hos EcoVadis! Dette resultatet plasserer Toppoint blant de 1 % beste selskapene med EcoVadis-klassifisering.

Vårt engasjement for bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar er en av våre viktigste drivkrefter. Derfor er det å være ledende i vår bransje som et sosialt ansvarlig selskap en av våre høyeste prioriteringer. Vi ønsker å sikre at bærekraftspraksisen er fullt integrert i virksomheten vår ved å fremme åpenhet, medarbeiderengasjement og våre etiske retningslinjer.

Ecovadis-metoden er basert på internasjonale bærekraftstandarder, inkludert Global Reporting Initiative, FNs Global Compact og ISO 26000, som dekker 200 utgiftskategorier og mer enn 160 land. Sustainability Scorecard viser Toppoints resultater som organisasjon på 21 indikatorer fordelt på fem temaer:

  • Overordnet poengsum for virksomheten
  • Miljø
  • Arbeid og menneskerettigheter
  • Bærekraftige innkjøp
  • Etikk