Ecovadis_websitebanner_2022

Ecovadis

Vi är mycket stolta över att ha uppnått det högsta möjliga betyget Platinum hos EcoVadis! Detta resultat placerar Toppoint bland de översta 1% av företagen med EcoVadis-betyg.

Vårt engagemang för hållbarhet och CSR

Hållbarhet och ansvarsfullt företagande är en av våra viktigaste drivkrafter. Att vara ledande i vår bransch som ett socialt ansvarstagande företag är därför en av våra högsta prioriteringar. Vi vill säkerställa att hållbarhetspraxis är helt integrerad i vår verksamhet genom att främja öppenhet, medarbetarengagemang och vår etiska kod.

Ecovadis metodik bygger på internationella hållbarhetsstandarder, inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000, som täcker 200 utgiftskategorier och mer än 160 länder. Sustainability Scorecard illustrerar Toppoints resultat som organisation utifrån 21 indikatorer i fem teman:

 

Övergripande affärsresultat
Miljö
Arbete och mänskliga rättigheter
Hållbar upphandling
Etik