Zgodność

Chcesz wiedzieć, że produkty, które od nas kupujesz, są wytwarzane w uczciwy sposób i są zgodne z przepisami dotyczącymi produktów. Uważamy, że to naturalne. Dlatego nasza kolekcja jest zgodna z przepisami dotyczącymi produktów i społeczeństwa.

Zgodność produktu z przepisami
Produkt musi być bezpieczny. To oczywiste. Dlatego nasza kolekcja jest zgodna z dyrektywami UE dotyczącymi produktów. Konkretne przepisy dotyczące produktów można podzielić na przepisy CE i inne przepisy (np. FCM, CPNP i REACH).

Toppoint zawsze może dostarczyć Deklarację Zgodności (DOC), wyszczególniającą zgodność produktu i odpowiedzialność, jaką bierzemy na siebie w zakresie bezpieczeństwa danego produktu.

W przypadku braku znormalizowanych przepisów i regulacji, korzystamy z norm europejskich, norm krajowych, kodeksów postępowania, nowych technik i innych, aby wspierać przepisy bezpieczeństwa.

Zgodność społeczna
Nasza organizacja, Toppoint, uczestniczy w Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI). Jako uczestnik amfori BSCI, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad i wartości sformułowanych w Kodeksie Postępowania amfori BSCI oraz do wzięcia odpowiedzialności, w ramach naszej strefy wpływów, za poszanowanie praw człowieka. W tym kontekście fundamentalne znaczenie ma dla nas włączenie Kodeksu Postępowania amfori BSCI do współpracy ze wszystkimi naszymi partnerami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Przestrzegamy zasad i wartości Kodeksu Postępowania amfori BSCI i integrujemy je w ramach naszych działań związanych z zaopatrzeniem oraz uważamy je za warunek wstępny dalszego rozwoju naszych relacji biznesowych.

Wiemy, że odpowiedzialna produkcja wymaga ciągłego zaangażowania i nigdy nie powinna być traktowana jako coś oczywistego. Mamy pracowników w pełni zaangażowanych w przestrzeganie zasad społecznych i doświadczonych w zakresie zgodności społecznej i audytów dostawców.

Dzięki temu można mieć pewność, że produkt jest bezpieczny i odpowiedzialny.