Ansvar

Se våre produkter med digitaltrykkDu vil vite at produktene du kjøper fra oss er produsert på en rettferdig måte og i samsvar med produktlovgivningen. Det synes vi er helt naturlig. Derfor er kolleksjonen vår produkt- og samfunnsansvarlig.

Produktoverensstemmelse

Et produkt må være trygt. Det sier seg selv. Derfor er kolleksjonen vår i samsvar med EUs produktdirektiver. Spesifikk produktlovgivning kan deles inn i CE-forskrifter og annen lovgivning (f.eks. FCM, CPNP og REACH).

Toppoint kan alltid levere en samsvarserklæring (DOC) som beskriver varens samsvar og det ansvaret vi tar når det gjelder sikkerheten til det aktuelle produktet.

I mangel av standardiserte lover og forskrifter bruker vi europeiske standarder, nasjonale standarder, atferdsnormer, nye teknikker og annet som støtte for sikkerhetsforskriftene.

Sosial etterlevelse

Vår organisasjon, Toppoint, deltar i Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI). Som deltaker i amfori BSCI forplikter vi oss til å følge amfori BSCIs etiske retningslinjer og verdier, og til å ta ansvar for å respektere menneskerettighetene innenfor vår innflytelsessfære. I denne sammenhengen er det grunnleggende for oss å integrere amfori BSCIs etiske retningslinjer i samarbeidet med alle våre partnere, uansett hvor i verden de befinner seg.